Ekologická recyklace starého spotřebiče

Životní prostředí nám není lhostejné, a proto spolupracujeme se společností ELEKTROWIN a.s., která provozuje kolektivní systém zpětného odběru elektrozařízení a společností ECOBAT s.r.o., která provozuje kolektivní systém zpětného odběru baterií a akumulátorů.

 

Koupili jste si nový spotřebič a nevíte, jak naložit s tím starým? Pokud vám spotřebič dosloužil můžete jej odevzdat na jednom z více než 14 000 míst zpětného odběru. Přehled odběrných míst najdete zde:

https://www.elektrowin.cz/cs/obce-a-sberne-dvory/mapa-mist-zpetneho-odberu.html

https://mapa.ecobat.cz/

 

Nemáte sběrné místo poblíž?

Pak nám elektrospotřebič zašlete na adresu centrálního servisu s poznámkou „LIKVIDACE VYSLOUŽILÉHO SPOTŘEBIČE“

ETA a.s. – centrální servis

Prštné Hrabůvky 803

760 01 Zlín

 

K recyklaci můžete odevzdat malé kuchyňské spotřebiče, vysavače, fény, ale i ledničku.

 

Další možnosti, jak naložit s vysloužilými spotřebiči najdete na stránkách společností Elektrowin (odkaz: https://www.elektrowin.cz/)  nebo Ecobat (odkaz: https://www.ecobat.cz/).

 

RECYKLAČNÍ KOLOBĚH

  1. Vysloužilé spotřebiče a baterie NEPATŘÍ do komunálního odpadu. Po odevzdání v místě zpětného odběru nebo po doručení na náš centrální servis putují k recyklaci.
  2. Nejprve jsou odstraněny nebezpečné látky, aby nedošlo k jejich škodlivému vlivu na naše životní prostředí
  3. Moderní stroje následně oddělí kovy, plasty a další materiály k dalšímu využití.
  4. Získané materiály se pak použijí k opětovné výrobě.
  5. Nové spotřebiče jsou opět připraveny pro vaši domácnost!

JAK POZNÁM, CO RECYKLOVAT?

Znáte symbol přeškrtnuté popelnice? Podívejte se pořádně na obal, do záručního listu nebo návodu u nově pořízených elektrospotřebičů. Symbol upozorňuje na fakt, že se po skončení životnosti spotřebič nesmí vyhazovat do běžné popelnice na směsný odpad. Takto označený výrobek je třeba odevzdat do místa určeného ke zpětnému odběru, aby byla zajištěna ekologická recyklace. Nebuďte lhostejní k životnímu prostředí a pomozte nám ho udržet čisté i pro další generace!